Pro Vaše nejmenší, jen to nejlepší!

SIDS

Chraňte své miminko před SIDS!

Udělejte maximum pro bezpečí Vašeho miminka a chraňte jej před SIDS - syndromem náhlého úmrtí kojenců. Monitor dechu Baby Control Digital je přístroj, který dokáže včas upozornit na krizovou situaci a může pomoci zachránit život dítěte. Níže naleznete základní informace o SIDS, možnosti prevence a postup resuscitace.


Co je SIDS?

SIDS je zkratka z anglického "Sudden Infant Death Syndrom", která v překladu znamená "Syndrom náhlého úmrtí kojenců". SIDS je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt kojence (dítě do jednoho roku), u kterého se nepodaří ani při pitvě nalézt příčinu smrti.


SIDS - historie

První zmínky o SIDS nacházíme už v Mezopotámii, kde se úmrtí novorozence přisuzovalo vlivu zlých duchů. V Bibli se se SIDS setkáváme ve Starém zákoně v příběhu o Šalamounově soudu. Matkám, kterým bez zjistitelné příčiny zemřelo dítě, byla dávána vina, že své dítě zalehly a dle přikázání "Nezabiješ" byly také souzeny.

V mnohem pozdější době novověku, např. tehdejší Pruské všeobecné zemské právo hrozilo vězením, bude-li společně v posteli s rodiči spát i dítě mladší jednoho roku.

Nynější označení "syndrom náhlého úmrtí kojenců" byl definován v roce 1969 na lékařské konferenci v Seattlu.


SIDS - kdo je ohrožen

Syndrom náhlého úmrtí kojenců postihuje i naprosto zdravé děti, které nemají žádné zdravotní potíže. S přibývajícím věkem riziko vzniku SIDS klesá. Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku mezi 3-4 a 8-9 měsíci. Chlapečky postihuje syndrom častěji než děvčátka.

V zemích s dobrou lékařskou péčí je SIDS nejčastější příčinou úmrtí kojenců. Jen v České republice umírá na SIDS okolo 30 dětí ročně.

Vzhledem k tomu, že příčina nemoci není známa, ohroženy jsou všechny děti do jednoho roku života.


SIDS - rizikové faktory

Výsledkem několikaletých studií a analýz byly stanoveny rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku Syndromu náhlého úmrtí kojenců.

Jestliže se SIDS vyskytl u sourozenců novorozeného dítěte, pravděpodobnost ohrožení SIDS se zvyšuje až na 50%.
• kouření matky v těhotenství
• sexuálně přenosné nemoci
• drogová závislost matky
• nedostatečná výživa matky
• věk dítěte (nejrizikovější 2-4 měsíc)
• zimní období, chladné klima
• přehřívání dítěte
• nízký věk matky (16–17 let)
• krátký odstup od předchozího těhotenství
• infekční onemocnění (i pouhá rýma)
• uměle vyvolaný porod
• infekce močových cest v těhotenství
• extrémně nízký krevní tlak
• nedostatečná prenatální péče
• nízká porodní hmotnost pod 2500g
• přenášené těhotenství (prematurita)
• porod před 37. týdnem těhotenství
• vícečetné těhotenství
• děti s poruchami imunity
• časté zvracení
• zvýšené pocení hlavičky dítěte
• mužské pohlaví
• spánek kojence na bříšku
• chudokrevnost (anémie)


SIDS - možnosti prevence

Přes dlouholetý výzkum a snahu lékařů doposud nebyly zjištěné příčiny, které SIDS způsobují. Proto spolehlivé preventivní prostředky de facto nemůžeme určit. Pokud se vyhneme rizikovým faktorům, které jsme zde uvedli, riziko SIDS se částečně sníží. Rodiče také mohou snížit pravděpodobnost výskytu SIDS u svého potomka vlastní správnou životosprávou a vytvořením příjemného a zdravého prostředí pro dítě.

Jedinou skutečně účinnou obranou proti SIDS zůstává eliminovat následky. Nejjednodušší způsob je pořízení přístroje na kontrolu dechu.

Uvedené informace mají výhradně informativní charakter a nenahrazují odborní lékařskou pomoc nebo konzultaci.Poskytnutí první pomoci při SIDS

1. Uvolnění dýchacích cest
vytření úst
odsátí hlenů či zvratků z dutiny ústní, pak teprve z nosu
2. Prodýchnutí
dítě položit na rovnou a pevnou podložku
nezaklánět hlavu
dýchat do úst i nosu zároveň (jen obsah úst, mnohem menší plíce u novorozence)
v poměru 30 stlačení srdce : 2 vdechy
3. Masáž srdce
při nepřítomnosti akce srdeční stlačit dolní okraj hrudní kosti o 2 – 3 cm směrem k páteři
asi 90 stlačení za minutu
dodržovat poměr 30:2 (30 stlačení srdce : 2 vdechy)
Po uplynutí jedné minuty zavolejte pomoc (volejte tísňovou linku 155 nebo 112 nebo přivolejte resuscitační tým.)
Následně pokračujte v oživování:
provádějte umělé dýchání a stlačení hrudníku střídavě v poměru 30:2 (30 stlačení srdce : 2 vdechy)